Kumu Lua: Pedro Arias

Kumu Lua: Pedro Arias

Lua Halau O Kaihewalu Martial Arts Association

Hiku Kekele 'ele 'ele (7th Degree Black Belt)
Ka'ane Kûlana (Brown-White Rope)
Holoholona: PEA (Animal: Bear)
Kapena (Captain)

Tijuana B.C. Mexico
Teléfono : 011 52 664 794 6242
E-mail : pedroariasgo@gmail.com